Tuesday, April 24, 2012

Sebutharga SH05/2012 (e-Bidding)IKLAN SEBUTHARGA INSTUN

SH 05/ 2012 (eBIDDING)


PEROLEHAN MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH CONTENT COMPUTER BASED TRAINING (CBT)
UNTUK INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN),
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)

Tawaran-tawaran adalah dipelawa kepada pembekal Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang: 210101 atau 210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 bagi Perolehan Membangun, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Content Computer Based Training (CBT) Di Institut Tanah Dan Ukur Negara (INSTUN).

2.         Kontraktor yang berminat perlu menghadiri lawatan tapak pada 17 April 2012 (Selasa) di Bilik Persidangan INSTUN pada jam 10.00 pagiKehadiran Pembekal adalah diwajibkan.

3.         Dokumen eBidding (manual) hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE), Behrang, 35950 Tanjong Malim, PERAK DARUL RIDZUAN tidak lewat pada jam 12.00 tengahari pada 24 April 2012 (Selasa).

4.         Cadangan eBidding (atas talian) yang lengkap dan sempurna diisi hendaklah dihantar secara atas talian menggunakan sistem e-Perolehan sebelum tarikh dan waktu tutup eBidding iaitu tidak lewat pada jam 12.00 tengahari pada 24 April 2012 (Selasa).

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...